ARTransforma és una entitat sense afany de lucre creada a Barcelona el 2009 amb l’objectiu d’impulsar projectes artístics que fomentin la creativitat i l’accés universal a la cultura.

“ARTransforma és una manera de fer xarxa molt real, on les persones de diferents entitats i mons diversos constreixen juntes alguna cosa significativa. No es tracta d’ajudar a les persones sinó de garantir l’accés a l’art i la cultura”

Núria Capdevila, educadora social, voluntària d’ARTransforma

Missió

Millorar la societat promovent la inclusió social i cultural a través de la participació artística i de la creativitat. Transformar mirades vers les persones i vers les arts. Generar nous espais i formes de participació, educació i professionalització en l’àmbit artístic. Millorar l’àmbit artístic diversificant les oportunitats i generant-ne d’accessibles a totes les persones, especialment per a aquelles amb poc o nul accés.

Visió

Generar nous i diversos espais de participació, aprenentatge i professionalització artística, de manera inclusiva i creativa, per a totes les persones. Principalment per a les sistemàticament excloses de l’art i la cultura, aquestes amb poques o nul·les oportunitats.

Valors

Participació, accessibilitat i inclusió
Són drets fonamentals. L’equitat, la igualtat d’oportunitats i d’accés a l’educació, a la creativitat, a l’art i a la cultura de qualitat.

Respecte i responsabilitat
El respecte i els espais segurs, la responsabilitat cap al bé social i cap a l’altre, que redefineix rols quan regenera propòsits i significats.

Educació al llarg de la vida
L’educació no formal i informal, sempre, perquè sempre, tot, està en moviment i evolució. Trencar amb la prioritat per certs aprenentatges i metodologies.

Desenvolupament, empoderament i salut
Creixement personal i de la comunitat per una societat més saludable i justa.

Qualitat i excel·lència
De la interacció per damunt de qualsevol competència tècnica. La feina ben feta, amb professionalitat, i cercant sempre l’excel·lència.

Il·lusió, entusiasme i motivació
Per implicar-nos en els nostres deures i en els drets humans, en la vida digna. Amb creativitat, per superar dificultats i reptes, ser resilients, expressar, compartir i viure.

La persona
Abans que qualsevol diagnòstic o altra etiqueta; la persona i el seu saber ser, saber fer, saber conèixer i saber conviure, a qualsevol edat, sempre.

Xarxa i col·laboració
Entre professionals i entre entitats de diferents àmbits. Per poder compartir recursos i coneixement, per sostenibilitat.

El camí i l’entorn
El procés per damunt de qualsevol producte o resultat concret. El context, més important que el contingut.

Integritat i coherència
Entre realitats, persones, pensaments, creences, discursos i accions.