Les professionals d’ARTransforma imparteixen tallers, workshops, seminaris, cursos de diferents durades per a professionals del tercer sector, per a educadores, per a equips directius de centres, per a claustres, escoles de música, artistes, etc. Son formacions en inclusió, música i igualtat d’oportunitats, art i transformació social, interdisciplinarietat i transversalitat artística, etc. Compartint eines i recursos per viure la música (fer-la, crear-la, aprendre-la…) i l’art en general, en el dia a dia, per part de tothom.

“Estoy muy feliz de vivir esta experiencia con Artransforma, mi manera de ver la vida se ha modificado, y estoy orgulloso. Grácias por esa oportunidad y aprendizaje”

Alumne de la Formació “In Situ”

“In Situ”

Proposta formativa pràctica i vivencial que ofereix a les persones interessades coneixements, eines i estratègies metodològiques, alhora que promou el debat i la reflexió al voltant de diverses pràctiques artístiques (música, dansa, arts plàstiques, teatre, etc.) en un context d’inclusió.

S’estructura en tres mòduls que combinen l’ensenyament teòric amb l’aprenentatge pràctic i possibilita observar, participar, tenir contacte directe, liderar i provar activitats amb les persones que hi participen, sempre amb l’acompanyament d’un/a professional d’ARTransforma.

En finalitzar de la formació s’entrega a l’alumnat una carta/certificat del curs realitzat. Es pot fer en qualsevol moment del curs o any, amb horaris a concretar amb ARTransforma abans d’iniciar la formació.

Per inscriure’t cal:

  • enviar el comprovant de pagament a info@artransforma.org
  • omplir el qüestionari: https://forms.gle/BNbDq9WzMkGRTRyx6

El cost és de 220€ que cal ingressar amb nom i cognom de la persona inscrita i concepte “Formació In Situ” La Caixa – ES02 2100 3005 4222 0055 9401

Destinataris:

  • Estudiants, professionals i voluntariat, de l’àmbit social, sanitari i/o artístic i cultural.
  • Educadores, treballadores socials, integradores socials, musicoterapeutes, art-terapeutes, pedagogues, docents, músics i altres artistes d’altres disciplines, facilitadors d’art comunitari.
  • Tota persona interessada a compartir el nostre objectiu i fer-lo créixer, amb nosaltres o pel seu compte. Tothom que, formant-se amb nosaltres, desitgi fer créixer la presència artística de qualitat, a les vides de totes les persones i col·lectius que formen la nostra societat i el nostre món, sense excepció.

Estudiants en pràctiques

L’exposició pot també anar acompanyada d’algun (o més d’un) mòdul de Formació. Els diferents mòduls inclouen diferents temàtiques i estan dissenyats per a diferents àmbits i edats (públic general, d’estudiants del camp de la discapacitat, professorat i alumnat en el camp de la música, escoles de primària, secundària, batxillerat, universitat, etc.), a contractar per l’entitat interessada.

“(in)formació”

Formació d’ARTransforma on es duen a terme diferents formacions liderades per diversos professionals en música, moviment, teatre i arts plàstiques. Un espai de trobada entre nosaltres que compartim amb altres persones que volen conèixer el que fem. Un cap de setmana ple de creativitat i connexions.

“Educa amb l’art al teu centre”

Projectes dissenyats “a mida” segons cada centre tenint en compte les necessitats, els interessos i els objectius que es persegueixen en cada context. Poden ser accions puntuals, de curta durada, anuals, o amb continuïtat.

Es poden dur a terme a qualsevol centre educatiu, cultural, social, terapèutic o amb més d’un d’aquests col·laborativament, fomentant parteneriats o altres tipus de relació que puguin perdurar un cop acabat el projecte amb ARTransforma.

Exposició “Els sons visibles”

L’exposició fotogràfica Els sons visibles s’emmarca dins del projecte Arts a l’abast, la música de les persones diverses, que pretén fomentar la igualtat d’oportunitats en les arts així com reconèixer el potencial creatiu de les persones.