Sessions setmanals de música, moviment i creativitat amb gent gran, sessions trimestrals amb les famílies (fills/es, companys/es, nets/es, amistats), i formació per a professionals dels centres.

El projecte es desenvolupa en centres residencials o centres de dia per a gent gran, i fomenta la participació artistica (conjunta i cooperativa, a través del joc, la improvisació i dinàmiques de cohesió de grup i interacció), de totes les persones que hi conviuen, així com amb les seves famílies, enfortint vincles i lluitant contra la possible soledat no volguda.

El projecte contempla la formació de professionals amb la finalitat de donar continuïtat a les activitats dutes a terme i promoure l’ús de l’expressió artística en totes les altres activitats i espais dels centres (també quan no hi ha l’artista).

Música & Dansa per oblit

“No deixeu de fer això, de venir, porteu vida, doneu vida a les persones que estem aquí.”

Paquita Millán. Participant del projecte.