Sessions setmanals de música, dansa, teatre, arts plàstiques i circ dissenyades per a nadons, infants, joves i adults amb diversitat funcional, pluridiscapacitat o problemàtiques de salut mental. Es fomenta el gaudi, la creativitat, l’interès i l’aprenentatge en les diferents disciplines artístiques per mitjà d’activitats accessibles basades en els interessos i les necessitats de les persones que formen cada grup.

Projecte iniciat el 2009 en el qual es fomenta el gaudi, la creativitat i l’interès en les diferents disciplines artístiques per mitjà d’activitats accessibles basades en els interessos i les necessitats de les persones que formen cada grup.

Aprenentatges artístics i habilitats per la vida. Expressió, comunicació verbal i no-verbal, amb el cos, amb els sons i els instruments. Emocions, motivació, estimulació, curiositat, socialització, interacció i nous vincles.

Música

Dansa

Teatre

Arts plàstiques

Circ

Sentir
“Per mi la música és una manera de viure o un motiu. És quelcom important”

Connectar
“Vaig sentir que érem un tot, sense més barreres ni diferències. Em van ajudar molt”

Gaudir
“Creéixer en valors, a través de les emocions, la curiositat i molta diversió”

Explorar
“Jo sé que podem fer grans coses si ens ho proposem”

Crear
“Belles experiències, vocació, llibertat, una energia espectacular”

Aprendre
“Vaig acabar esgotat de concentració, amb molta satisfacció”