El voluntariat és fonamental a ARTransforma, és un pilar i agent transformador i promotor dels canvis de mirada en els que treballa l’entitat. El seu temps, coneixement tècnic, habilitats, actituds i aportacions doten ARTransforma de potència i valor.

M’emporto un canvi radical i meravellós de la perspectiva i mirada que tenia vers la música i qui la fa.

Román, voluntàri

No existeix un perfil de voluntariat concret i es poden dur a terme diversitat de tasques, funcions i formats (presencial o no). Tampoc hi ha una durada determinada, tot i que és preferible certa continuïtat.

Exemples i testimonis de tasques i accions:

  • Tasques de producció en els diferents projectes
  • Tasques logístiques i de transport de materials
  • Suport administratiu, de captació de fons i subvencions, de revisió de documents i dossiers, de memòries anuals i de projectes, etc.
  • Comunicació, actualitzacions de la web, community manager, disseny gràfic, maquetació, etc.
  • Confecció de materials (per les sessions, vestuari, marxandatge, etc.)
  • Foto, vídeo, edició
  • Accessibilitat: traduccions, Llengua de Signes, Subtitulació
  • Suport a participants o professionals d’ARTransforma, a les sessions de treball
  • Concerts i performances per a participants dels diferents projectes. Com aquest: TRÍPTICA a M ABAST, Nexe 2016 .