El voluntariat és fonamental a ARTransforma, és un pilar i agent transformador i promotor dels canvis de mirada en els que treballa l’entitat. El seu temps, coneixement tècnic, habilitats, actituds i aportacions doten ARTransforma de potència i valor.

No existeix un perfil de voluntariat concret i es poden dur a terme diversitat de tasques, funcions i formats (presencial o no). Tampoc hi ha una durada determinada, tot i que és preferible certa continuïtat.

Pots escriure a voluntariat@artransforma.org amb:

  • els teus interessos

  • la teva disponibilitat

  • adjuntant el teu CV o Biografia.

Et contactarem de seguida per poder concretar i signar el Compromís de Voluntariat, en el qual s’especifiquen els drets i deures d’ambdues parts.

En acabar el voluntariat s’emet un Certificat de Voluntariat.

Exemples i testimonis de voluntariat:

  • Fer sonalls en benefici d’ARTransforma

  • Venir a tocar algun instrument, a ballar, a compartir coneixement i habilitats en alguna disciplina artística

  • Fer acompanyaments a grups i persones, atenció directa, fent el suport que el professional a cada grup indiqui.

  • Fer fotografies de sessions, tallers, activitats

  • Fer revisions de textos o traduccions