Com a empresa, has considerat la possibilitat d’establir un compromís amb la cultura?

Participa amb ARTransforma i vincula’t als nostres valors.

Desenvolupem projectes i accions que aporten valor afegit al teu entorn laboral.

Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a descobrir la fórmula que millor s’adapti a les teves necessitats.

Avantatges fiscals: estem tramitant la Utilitat Pública per tal que les donacions a ARTransforma gaudeixin de desgravació fiscal en l’IS i l’IRPF tal com contempla la Llei 49/2002, de 23 de desembre, actualitzada en el Reial decret – Llei 6/2023 de 19 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge en les modalitats i percentatges establerts en el seu articulat.