Vull donar ara

Pots fer una transferència a CAIXABANK: ES02 2100 3005 4222 0055 9401

Avantatges fiscals: estem tramitant la Utilitat Pública per tal que les donacions a ARTransforma gaudeixin de desgravació fiscal en l’IS i l’IRPF tal com contempla la Llei 49/2002, de 23 de desembre, actualitzada en el Reial decret – Llei 6/2023 de 19 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge en les modalitats i percentatges establerts en el seu articulat.